Collage

Collage

In mijn collages werk ik hoofdzakelijk met zwart wit foto's, die ik afdruk op calque. Dit is melk wit papier wat op architectenbeureaus gebruikt wordt, en zich goed leent om te verlijmen. Door de transparantie kan ik de lagen mooi over elkaar leggen om zo tot nieuwe beeldtaal te komen. Juist in die gelaagdheid ontstaan nieuwe verbindingen en vervreemdingen die ik interessant vind. Op die wijze heb ik b.v. gewerkt met kale takken die in de herfst bladerloos en zwart afsteken tegen de grijze lucht. Ook foto's van potscherven, fossielen en archeologische vondsten lenen zich goed om te komen tot mijn eigen opgravingen;  de vondst van mijn eigen schatten.